תפוחים ותמרים
שם השיר
שם האלבום
שם האמן
תפוחים ותמרים
תפוחים ותמרים
תפוחים ותמרים
תפוחים ותמרים
תפוחים ותמרים
תפוחים ותמרים
תפוחים ותמרים