מילים לשיר התרוממות

(נו פרימיטיבסקי, בוא)
כשבילי בילי בילי בילי ליבי
אז גילי גילי גילי לי גילי (מה קרה לה?)
אם מי מי מי מי מילי מי לי מי לי
אם עוד דו דו דו דו דו דודלידי
(התרוממות פעם שישית)
ובלי בילי בילי בילי בילי
אגילי גילי גילי בגילי
אז מי מי מילי בילי מילי מילי
כסי לי גילי גילי גילגסי

זה יהיה פשוט נפלא....
לה לה לה לה לה לה...

תוכי כי כי כי תוכי כי לה תוכיה
קו קו קו לה קו קו קו לה קוקי
שמואל אל אל אל אל אל לשמוליה
תתני לי נילי נילי נילי תתני

זה יהיה פשוט נפלא...
לה לה לה לה לה לה...

כשבילי בילי בילי בילי בילי ליבי
אז גילי גילי גילי לי גילי
אז מילי מי מי מילי מילי מי לי
כסי לי גילי גילי גילי...
תוכי כי כי כי כי כי לה תוכיה
קו קו קו קולה קו קו לה קוקי
שמואל אל אל אל אל אל לשמוליה
תתני לי נילי נילי נילי נילי תתני

זה יהיה פשוט נפלא...
לה לה לה לה לה לה...

מילים: אורי זוהר

שיתוף