מילים לשיר יחזקאל ממשיל

ביצה ביצה"
שמעו איך הן מקרקרות,
מקרקרות הצפרדעים.
"כולנו חניכות תרבות צרפת,
רק כאן בארץ
דבקו בנו ההרגלים."

"לעוף, לעוף מייד!"
זימר העיט,
ובמקורו תולה גוויית אנקור.
"במקורי אני יונת שלו,
רק כאן בארץ
אני מושפע מהפולקלור."

אל תאמין לשיר העיט,
ולא לקרקורי הצפרדעים.
כמה רחוק שלא יגלו תמיד יהיו
שוכני ביצות, עופות דורסים.

מילים: שלומי שבן, לחן: שלומי שבן

שיתוף