מילים לשיר למה לא אוגנדה

הרצל עשית טעות חמורה
הלכת בחרת מדינה לא נכונה
עמדת במרפסת צילמו אותך תמונה
אמרת אם תרצו אין זו אגדה

הרצל עשית החלטה לא נכונה
בבאזל ישבת הקמת מדינה
במקום להשתזף עם כושיות בים
פותח חדשות רואה רק בלגן...

למה לא אוגנדה? למה לא אוגנדה?
ונפתרו פה כל הבעיות
למה לא אוגנדה? למה לא אוגנדה?
מלחמות במקום רק להנות
למה לא אוגנדה? למה לא אוגנדה?
לאוטובוסים אנחנו לא עולים
למה לא אוגנדה? למה לא אוגנדה?
תשעים ושמונה אחוז מובטלים

הרצל אם היית נמצא כאן היום
מנסה להתפרנס או לעשות שלום
היית רואה אותנו ומיד אומר
חבר'ה, טעיתי אני מצטער!

למה לא אוגנדה...

הרצל טעית, הרצל טעית.....
ה ר צ ל

מילים: אסי ישראלוף

שיתוף