מילים לשיר שיר הערים

רמלה, ירוחם, באר שבע, נתניה, רחובות, אשדוד, דימונה, אשדוד
רחובות, רחובות, רחובות, רחובות, רחובות, רחובות, רחובות

רמלה, ירוחם, באר שבע, נתניה, רחובות, אשדוד, דימונה, אשדוד
רחובות, רחובות, רחובות, רחובות, רחובות, רחובות, רחובות

רחובות, רחובות...

רמלה, ירוחם, באר שבע, נתניה, רחובות, אשדוד, דימונה, אשדוד
רמלה, ירוחם, באר שבע, נתניה, רחובות, אשדוד, דימונה, אשדוד
רחובות, רחובות, רחובות, רחובות, רחובות, רחובות, רחובות
רחובות, רחובות, רחובות, רחובות, רחובות, רחובות, רחובות
רחובות, רחובות, רחובות

מילים: שלום מיכאלשוילי, לחן: לא ידוע

שיתוף