מילים לשיר שמועות

אנשים זורקים שמות
אנשים שורקים
אנשים גם שוכחים שמדובר בעיתונים

קורא בעיתון שאני עם ההיא
אז איך יכול להיות שישנתי לבדי
מטלפנת בפנאי פלוס היא אומרת
שיש שמועה על סרט ואם בא לי להגיב
אז תגיד, מי עזב את מי
מי נפרד ממי אני שואל תגיד, תגיד

שואלים אותי ברחוב אם יש בי קצת כעס
שההיא הדוגמנית התתחנה אז עם שארס
תגיד ההוא וההיא באמת כבר לא ביחד?
אתה יודע אתה יודע אתה קרוב לצלחת

מטלפנת לרייטינג היא אומרת
שיש שמועה אחרת
ואם בא לי להגיב
אז תגיד
מי עזב את מי?
מי נפרד ממי?
אני שואל תגיד תגיד אז תגיד
מי עזב את מי?
מי נפרד ממי?
אני שואל תגיד תגיד

מטלפנת בפנאי פלוס היא אומרת
שיש שמועה על סרט ואם בא לי להגיב
אז תגיד, מי עזב את מי
מי נפרד ממי אני שואל תגיד, תגיד
אז תגיד
מי עזב את מי
מי נפרד ממי
אני שואל תגיד תגיד
יושב בבית הטלפון מצלצל
הלו? איז איט מי יו לוקין פור.

מילים: אסי ישראלוף

שיתוף