מילים לשיר אין גבול לאהבה

תשמרי עלי ודי
חייכי תמיד אלי
כי אני רוצה
לשמור עלייך
תשמור עלי ודי
חייך תמיד אלי
כי אני רוצה
לשמור עלייך
דונסיחונו.....
יסנה מורוסוס....
פוסוסה אגאפו
פסייסומה פסייסומה
דפלה מוסוס

איסדו פיחונו סציה ספיטימו
איסדו פגלי סווה פיקימו
דונסיחונו מוריססיל
ריינס סמוקיט נוין
איסדו פייגה סיסוין

יסנה מורוסוס
פסייסומה פסיסומה
דפלה מוסוס
פוסוסה אגאפו
פסייסומה....
דונסיחונו.....

איסדו.....
איסדו.....
דונסיחונו....

תשמרי עלי ודי
חייכי תמיד אלי
כי אני רוצה
לשמור עלייך
תשמור עלי ודי
חייך תמיד אלי
כי אני רוצה
לשמור עלייך
דונסיחונו.....
יסנה מורוסוס....
פוסוסה אגאפו
פסייסומה פסייסומה
דפלה מוסוס

יסנה מורוסוס

מילים: סוטיס וולניס, לחן: סוטיס וולניס

שיתוף