מילים לשיר אינתה אל רמז

רני לאק מן אלבי ואדין לאק חובי
אינתה חממי סאלאם שללי מחבי

שופאכ בעיוני אתפל מסבחי סעדי
חמיל משעלי לג'אלו בסעללה מת נדי

פיקי שואו בל אחתדז הי ערב מיל אז
אינתה בעיני אל מרז תמסלי מחבי

בעיוני נורית בריים אלבי אלבק
בין חיבאק ימל כחסף ובני שירת דרבק

חמי חורי אלת ידיד פרחה איל ג'דד
אינתה כד ורני אאלבי

מילים: לאפי עארף, לחן: עלי סרחן

שיתוף