מילים לשיר ארוח למין

ארוח למין ארוח למין
וואיול מין
ארוח למין ארוח למין
ואיל מין ספני מינק

מאונתה פרחי
אינתה גרחי
קילמה ונזרי טעים
וליל יסמא יאום
גמאו סע אלבי
ויל חובי מנה

עדאם מוניה
אלאק מוניה
אובד אל חובי
שאלתי אלבין
הוא כאן אדם מוניה
מדם שידי
ואני חובה חובה
אל יום בודאק
ארוח למין...

מילים: עממי ערבי, לחן: עממי ערבי

שיתוף