מילים לשיר גמעה בתימנית

אללה ג'ינה לך יקום
למיסמר אל מג'עקום
סאדאל ומאזל קום יא ג'מעה

סאממ אללה יניכון
וואחידיה ג'מעה
איוטי אחהל קוני סאה

אללה ג'ינה לך יקום
למיסמר אל מעקום
סאדאל ומאזל קום
יא ג'מעה

מילים: נחלת הכלל, לחן: נחלת הכלל

שיתוף